Back
Featured image of post Centura ocolitoare a municipiului Târgu-Mureș, gata până în iunie 2018. Despăgubirile pentru expropriați mai așteaptă…

Centura ocolitoare a municipiului Târgu-Mureș, gata până în iunie 2018. Despăgubirile pentru expropriați mai așteaptă…

Ca răspuns la interpelarea ”Probleme ale Centurii ocolitoare a municipiului Târgu-Mureș”, Ministerul Transporturilor îmi comunică faptul că finalizarea lucrărilor la această investiție este estimată pentru primul semestru al anului 2018.
Tot același minister mă informează că la baza proiectului Variantei de Ocolire a municipiului Târgu-Mureș au stat avizele favorabile ale tuturor autorităților locale. Mai mult, se dau asigurări că drumurile locale adiacente centurii se vor aduce la stadiul inițial prin grija antreprenorului, în acest sens fiind încheiate protocoale cu autoritățile locale.
Cât privește despăgubirile proprietarilor afectați de această lucrare de utilitate publică, acestea au fost consemnate la CEC Bank, urmând ca expropriatorul să facă plata către titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate în termen de 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor de către Comisia constituită în acest scop. Această hotărâre însă, are la bază inclusiv documentația cadastrală individuală aferentă terenului expropriat. Dar, potrivit regulamentului ANCPI, documentația cadastrală poate fi întocmită doar acolo unde există planuri parcelare recepționate de OCPI Mureș, care confirmă faptul că până la data de 30.04.2015 ”nu au fost identificate planuri parcelare recepționate de către OCPI Mureș, pe coridorul de expropriere Varianta ocolitoare a Mun. Tg Mureș, pe DN 13 și DN 15”. Iar aici, intervine un alt act normativ care stipulează că” în situația în care planurile parcelare nu au fost întocmite până la demararea procedurii de expropriere, comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar sunt obligate să întreprindă demersurile legale pentru întocmirea acestora cu celeritate”.
În aces sens, au urmat demersuri ale ale CNAIR prin DRDP Brașov, pe lângă Instituția Prefectului Mureș pentru rezolvarea acestei situații și întâlniri cu reprezentații localităților Corunca, Livezeni, Târgu-Mureș, Sângeorgiu de Mureș și Ernei solicitâdu-li-se rezolvarea urgentă a situației planurilor parcelare. Conform Ministerului Transporturilor, doar Sângeorgiu de Mureș și parțial Erneiul au rezolvat acestă problemă.
În concluzie, în ciuda solicitării mele de a mi se comunica un calendar asumat în privința finalizării acestui proces de acordare a despăgubirilor, am fost informat că acest lucru va fi posibil doar după întocmirea planurilor parcelare, iar cei expropriați mai trebuie să aștepte.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus