Back
Featured image of post Corpul de control al ministrului Educației trebuie să verifice organizarea rețelei școlare la Târgu-Mureș

Corpul de control al ministrului Educației trebuie să verifice organizarea rețelei școlare la Târgu-Mureș

Litigiul artificial creat în privința Colegiului Național Unirea din Târgu-Mureș este cauzat, în bună măsură, de atitudinea duplicitară și interesele politice promovate în activitatea Inspectoratului școlar Mureș de către inspectorul școlar general Ștefan Someșan. Pe această cale, solicit Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, dlui ministru Mircea Dumitru, să dispună verificarea de urgență a organizării rețelei școlare în municipiul Târgu-Mureș.
În această privință, autoritatea publică locală din municipiul Târgu-Mureș m-a informat că a constatat grave abateri în exercitarea responsabilităților stabilite prin lege, ale Inspectoratului Școlar Județean Mureș, cu privire la câteva aspecte, care afectează major funcționarea sistemului de educație mureșean:\1. emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare potrivit art. 61, alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. aplicarea prevederilor legislației și normativelor în vigoare, privind operațiile specifice înființării/fuziunii/divizării/ unităților de învățământ preuniversitar pe baza actelor administrative emise de autoritatea administrației publice locale Târgu-Mureș,\Aceste situații au fost și sunt permanent generatoare de conflict, iar pentru a evita acutizarea acestui scandal de proporții care afectează grav întreaga comunitate mureșeană, vă solicităm să dispuneți efectuarea unei cercetări a Corpului de control din cadrul M.E.N.C.Ș. la I.Ș.J. Mureș și să dispuneți măsurile necesare.\Solicităm acest control întrucât, din analiza documentelor existente, rezultă următoarele:\1. Înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureș s-a realizat pentru prima dată în anul 2014, pe baza avizului conform emis ilegal de I.Ș.J. Mureș, decizie contestată, la acel moment, în instanță de către Instituția Prefectului jud. Mureș. Deși instanța a dat câștig de cauză Prefecturii, I.Ș.J. Mureș a emis o decizie de înființare a acestui liceu în anul 2015. Considerăm că, în emiterea avizului, I.Ș.J. Mureș nu a respectat prevederile legislative în vigoare la acel moment, respectiv Legea educației naționale nr. 1/ 2011, Ordinul 4894/10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetele locale și de la bugetul de stat și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2015 – 2016:
a) Nu se justifică emiterea unui aviz conform de către I.Ș.J. Mureș pentru înființarea a două unități de învățământ în aceeași clădire;
b) Potrivit art. 19 din Legea educației naționale nr. 1/2011, unitatea nou înființată nu putea funcționa cu personalitate juridică, ea având doar aproximativ 100 de elevi înscriși la acel moment;
c) I.Ș.J. Mureș nu avea competența/atribuția legală de a emite decizia de înființare a acestei unități, chiar dacă în textul de bază legală al deciziei este menționată hotărârea Consiliului Local;
d) În mod abuziv, s-au transferat clase de elevi de la Colegiul Național „Unirea” și de la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” la liceul nou înființat, deși legislația nu cuprinde prevederi referitoare la posibilitatea transferului de clase.\2. Deși, prin Hotărârea nr. 108 din 14 aprilie 2016, Consiliul Local Târgu-Mureș a stabilit ca, pentru anul școlar 2016–2017, rețeaua școlară din municipiul Târgu-Mureș să rămână în aceeași structură ca și în anul școlar 2015–2016, I.Ș.J. Mureș a hotărât unilateral, în cadrul Consiliului său de administrație, modificarea rețelei școlare prin fuziunea unităților de învățământ Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” cu Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” și, respectiv, Școala Gimnazială „George Coșbuc” cu Școala Gimnazială „Romulus Guga” din Târgu-Mureș. În acest sens, I.Ș.J. Mureș a comunicat emiterea unui aviz conform, dar nu pentru menținerea acestor unități cu personalitate juridică în forma propusă de Consiliul Local Târgu-Mureș, ci înlocuind anexa primită de la Consiliul local, cu o alta, concepută unilateral, fără respectarea criteriilor legale și fără nicio consultare asupra modificărilor făcute. Precizăm că unitățile de învățământ au, fiecare, un număr mare de elevi și deservesc o zonă a Municipiului Târgu-Mureș cu o populație școlară numeroasă.
În pofida faptului că Hotărârea nr. 108/14.04.2016 a Consiliului Local Târgu-Mureș stabilește menținerea rețelei școlare în aceeași structură cu cea din anul școlar 2015–2016 iar această hotărâre a fost comunicată Inspectoratului Școlar, I.Ș.J. Mureș a ignorat-o și a transmis M.E.N.C.Ș. propria variantă a rețelei școlare, apoi a emis, în mod nelegal și a transmis, în luna iulie a anului curent, decizii de fuzionare a unităților de învățământ menționate anterior, cu efectele juridice inerente: retragerea posturilor de directori, implicarea personalului didactic în mobilitatea specifică etc.
Totodată, îl informăm pe ministrul Educației Naționale că dl Ștefan Someșan a împlinit, în luna aprilie 2016, vârsta de 65 de ani, prin urmare este „pensioabil”. Câtă vreme, înțelepciunea cuvenită senectuții și împlinirea unei frumoase vârste nu îl argumentează în a aduce pace și performanțe învățământului preuniversitar mureșean, se cuvine să lase locul unui coleg corect și nevirusat politicianist în activitatea de coordonare didactică.
De asemenea, recomand PSD Mureș ca, în urma nevrednicei alianțe politice mureșene, să nu cedeze nedemn în fața intereselor UDMR care conflictualizează separatist și vitriolează atmosfera în privința educației, la nivelul unor unități de învățământ din municipiul Târgu-Mureș și județul Mureș.
Argumente legale privind pensionarea:\

 1.  La sfârșitul acestui an școlar (31.08.2016) ar trebui să-i înceteze de drept contractul de management, deoarece a împlinit vârsta standard de pensionare și intră sub incidența art. 284, alin (2) din LEN;\
  
 2.  Dacă a solicitat prelungire, conform LEN, poate ocupa funcția doar prin detașare, în anul în care i se aprobă prelungirea funcției de conducere;\
  
 3.  Contractul de management ar trebui să înceteze, cel mai târziu la 31.08.2016, din cauza art. 284, alin (2), deoarece legislația nu prevede prelungirea contractului de management peste îndeplinirea vârstei standard.\
  
 4.  Se poate pensiona și mai înainte, din diverse motive, conform art. 284 alin (3) din lege.\
  
 5.  Poate să continue activitatea didactică în calitate de profesor, beneficiind de aprobarea prelungirii în fiecare an, cel mult 3 ani.
Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus