Back
Featured image of post De la tribuna Camerei Deputaților:  Interpelare adresată Ministerului Finanțelor Publice, Domnului ministru Eugen Orlando Teodorovici

De la tribuna Camerei Deputaților: Interpelare adresată Ministerului Finanțelor Publice, Domnului ministru Eugen Orlando Teodorovici

Am constatat că Ministerul Finanțelor Publice a publicat un nou proiect de Ordonanță de Urgență privind cadrul general pentru înființarea fondurilor suverane. În acest sens, deducem că, spre deosebire de anteriorul proiect din luna septembrie, care stabilea inechivoc că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 (privind guvernanța corporativă) nu se aplică fondurilor și nici companiilor din portofoliu, acum chiar se urmărește ocolirea acestei legislații, în ceea ce privește entitățile care ar urma să fie create.
În respectivul proiect, se prevede că „Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 5 ani, cu drept de reînnoire. Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar de către acționar prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care reprezintă Statul ca acționar, iar Consiliul de Supraveghere numește Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depășească 18 luni”.
În privința companiilor din portofoliu, noul proiect nu mai prevede nimic în legătură cu guvernanța corporativă a acestora, comparativ cu cel anterior care preciza explicit că nu se aplică. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, prin aceste fonduri suverane de dezvoltare si investiții se vor crea vehicule de investiții financiare în acțiuni/participații investiții de tip „equity” în proiecte/companii profitabile, complementar instrumentelor financiare bancare oferite pe piața financiara din Romania, care să susțină și să dezvolte activitatea companiilor, atât a celor care au nevoie de capital pentru dezvoltare și sunt îndatorate, cât și companii noi considerate riscante de către bănci și sprijinite prin instrumente bancare doar într-o măsură limitată.
Domnule ministru, având în vedere importanța unui astfel de act normativ și implicațiile sale pentru economia României, de ce utilizați această cale, a unei Ordonanțe de Urgență, și nu susțineți, prin majoritatea parlamentară pe care se bazează guvernarea, un proiect legislativ serios, menit a parcurge etapele cuvenite ale dezbaterii parlamentare?! Cum explicați această urgență imperativă, pe ce argumente se întemeiază?!
Guvernul are datoria de a manifesta ponderație și de a arăta prudență în intervențiile sale în activitatea de legiferare. Consider că practica legislativă din ultimii ani nu poate justifica un transfer fundamental de funcții între Parlament şi Guvern. Executivul trebuie să țină cont de limitele noțiunii de „situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată”, aşa cum impun expressis verbis chiar prevederile constituționale.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus