Back
Featured image of post Despre credință și înțelegerea lui Dumnezeu

Despre credință și înțelegerea lui Dumnezeu

Din trufie și autosuficiență, unii îl neagă pe Isus, îl resping pe Dumnezeu. De pildă, ateismul respinge credința într-o putere divină sau supranaturală. Ateii susțin că rațiunea și știința oferă cele mai bune metode pentru a înțelege lumea. În acest context, nu există nevoia de a apela la explicații supranaturale pentru a pricepe universul sau existența umană.

 

Oameni buni, se cuvine să ne acceptăm cu smerenie propriile limite. Dumnezeu, ca ființă supremă și creator al universului, deține atribute și calități care depășesc capacitatea umană de înțelegere și descriere. Iată câteva argumente raționale, rezonabile.

 

-          Dacă Dumnezeu este infinit în toate atributele Sale (putere, cunoaștere, iubire, bunătate etc.), atunci natura Sa este dincolo de granițele finitudinii, a limitelor umane.

 

-          Complexitatea universului, pe care Dumnezeu l-a creat, depășește fundamental înțelegerea noastră. Dacă universul este atât de complex, cât de complex trebuie să fie Creatorul său?

 

-          Ființele umane au limitări cognitive, emoționale și senzoriale care pun în mare dificultate înțelegerea creatorului absolut, o entitate atât de măreață și complexă ca Dumnezeu.

 

-          Limbajul uman este construit pentru a descrie realitățile din lumea noastră, acesta poate fi neadecvat pentru a descrie fascinanta natură divină.

 

-          Unii oameni raportează experiențe mistice sau spirituale, pe care le-au parcurs în raportarea la Dumnezeu, care transcend capacitatea de expresie sau de înțelegere rațională.

 

-          În multe tradiții, se consideră că Dumnezeu S-a revelat oamenilor într-o formă limitată, suficient pentru a îndeplini scopurile divine, dar nu atât de completă încât să îl putem înțelege pe deplin.

 

Din aceste motive și altele, Dumnezeu este adesea considerat a fi dincolo de capacitatea umană de înțelegere deplină.

 

Am selectat câteva cugetări, în această privință ale unor mari gânditori, filosofi, teologi și oameni de știință, pentru a clarifica întrucâtva subiectul.

 

Filosoful  Søren Kierkegaard susținea despre credință, că „este pasiunea supremă a tuturor celor care cred” punând în dezbatere rolul pasiunii și dedicării personale în relația cu Dumnezeu.

 

Pe de altă parte, Albert Einstein afirma că „Dumnezeu nu joacă zaruri cu universul”. Deși Einstein nu era teist în sensul tradițional, această afirmație sugerează că există o ordine și o coerență în univers care ar putea fi atribuite unei forțe superioare.

 

Filosoful și teologul Thomas Aquinas conchidea astfel: „Pentru a cunoaște că Dumnezeu există, nu avem nevoie de o nouă revelație", întrucât existența lui Dumnezeu poate fi dedusă prin rațiunea umană.

 

Teresa de Ávila, cunoscută și sub numele de Sfânta Teresa din Ávila, concluziona că „Totul trece, Dumnezeu nu se schimbă niciodată.” O reflecție asupra eternității și constanței lui Dumnezeu în comparație cu efemeritatea lumii materiale.

 

În România, autori precum Lucian Blaga, Nicolae Steinhardt, Dumitru Stăniloae și alții au abordat teme legate de divinitate și de relația dintre om și Dumnezeu.

 

Lucian Blaga, unul dintre cei mai importanți filosofi și poeți români, a abordat adesea limitările cunoașterii umane în fața misterului divin. Deși nu este un teolog în sens tradițional, viziunea sa despre Dumnezeu și cunoaștere este profundă:

 

„Misterul nu este o problemă care nu a fost încă rezolvată: este o problemă care nu poate fi rezolvată."

 

Nicolae Steinhardt, autorul cărții „Jurnalul fericirii”, convertit la ortodoxie constata despre credință că „este cea mai rară și cea mai rezistentă monedă. O avere." Iar teologul și preotul ortodox român, cunoscut pentru profundele sale reflecții teologice, inclusiv despre transcendența divină afirma că “Dumnezeu este Cel ce este în afara oricărei limite, dar și Cel ce este în afara oricărei nelimitări cunoscute de noi.”

 

Filozoful și matematicianul francez Blaise Pascal a conchis magistral asupra acestei probleme: „Daca cred că există Dumnezeu și El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există și El există cu adevărat, atunci am pierdut totul.”

 

Finalmente, Dumnezeu este mai presus de înțelegerea umană, este însă mai aproape de inima, sufletul, credința și rugăciunea noastră, acolo unde ni Se relevă pe deplin, acolo unde ne așteaptă cu mântuirea SA.

 

Doamne-ajută!

Last updated on Sep 09, 2023 11:18 UTC
comments powered by Disqus