Back
Featured image of post Din slava dumnezeiască a României...

Din slava dumnezeiască a României...

Să cinstim cum se cuvine această zi în care românii, ca popor, și-au dobândit prin înțelepciune liantul sfânt al înfăptuirii națiunii. Dumnezeu ne-a binecuvântat atunci să ne unim „în cuget și simțiri”, într-un unic gând, într-o singură ființă, făcând primul pas al Unirii Principatelor Române către Marea Unire.

Să-i păstrăm vie memoria domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care are meritul de a fi stat în fruntea acestei extraordinare înfăptuiri a neamului românesc. Îi datorăm formarea unui stat unitar național, ieșirea din feudalism și alfabetizarea poporului, precum și crearea tuturor instituțiilor care definesc un stat modern.

Recunoștință veșnică și memorie nepieritoare înaintașilor noștri, eroilor și celor care s-au sacrificat pentru idealurile țării, celor care au așezat România mai presus de propriile vieți, în cristelnița propriei identități naționale, a libertății, a demnității, a măreției patriei noastre, „grădină a Maicii Domnului”.

La mulți ani, România, la mulți ani, români!

Last updated on Jan 24, 2024 10:27 UTC
comments powered by Disqus