Back
Featured image of post După cum am prevăzut acum un an, nelegalități grave în cel puțin 6 zone din județul Mureș, în sistemul de colectare și transport al deșeurilor! Urmează zona 2 Târgu-Mureș?!

După cum am prevăzut acum un an, nelegalități grave în cel puțin 6 zone din județul Mureș, în sistemul de colectare și transport al deșeurilor! Urmează zona 2 Târgu-Mureș?!

Tot mai multe asociații de protecția mediului, persoane fizice și chiar autorități publice locale din județul Mureș mi-au semnalat, după dezvăluirile pe care le-am făcut de mai bine de un an încoace, privitoare la colectarea selectivă a deșeurilor în județul Mureș, alte situații revoltătoare.
În urma ultimei sesizări primite din partea Asociației „Pro Natura Verde” am adresat, în această săptămână, două interpelări Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor sesizând, din nou, la rândul meu, neregulile, nelegalitățile din domeniul protecției mediului la nivelul județului Mureș.
În adresa primită din partea Asociației „Pro Natura Verde” se arată că din datele publice existențe în SICAP, rezultă că ADI Ecolect Târgu-Mureș a organizat procedura de atribuire în vederea delegării ,,Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri componente ale serviciului de salubrizare a județului Mureș – zonă 2 Târgu – Mures”, aceasta fiind în procedură de evaluare, toate celelalte zone fiind atribuite după cum urmează:
– ZONA 1 SANPAUL – ASOCIEREA ,,SYLEVY SALUBRISERV SRL & BRAI-CATA SA”;
– ZONA 3 SIGHISOARA – SCHUSTER ECOSAL;
– ZONA 4 REGHIN – ASOCIEREA ,,SYLEVY SALUBRISERV SRL & BRAI-CATA SA”;
– ZONA 5 TIRNAVENI – BISSDOG SRL;
– ZONA 6 BALAUSERI – SYLEVY SALUBRISERV;
– ZONA 7 RACIU – SYLEVY SALUBRISERV.
între ADI Ecolect Mureș și aceste firme sunt încheiate contractele de delegare a gestiunii activitătilor de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri pe zone din care fac parte toate unitățile administrativ teritoriale (UAT – urile).
Revoltător este însă faptul că, în majoritatea localităților, firmele de salubrizare se pare că nu respectă clauzele contractuale care prevăd: colectarea/transportul deșeurilor separat, investiții (pană la sfârșitul perioadei de mobilizare), printre care achiziționarea de pubele și containere pe care să le impartă populației, motiv pentru care Asociației „Pro Natura Verde” a solicitat UAT-urilor să someze operatorul de salubritate să intre în legalitate, iar, în caz contrar, să sancționeze operatorul în baza Legii nr. 51/2006.
Mai mult, conform „Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubritate în județul Mureș”, taxa specială de salubritate se plăteste, printre altele, pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor și se achită de către beneficiarii serviciului public de salubritate, adică de toate persoanele fizice și juridice din UAT – urile din județ.
Cu alte cuvinte, plata se face integral, dar serviciile nu se prestează nici la frecvența stabilită prin contract, nici separat pe tipuri de deșeuri. Adică, UAT-urile au achitat operatorilor de salubritate sume nejustificate de bani din bugetul local cu acordul factorilor de decizie din UAT-uri, astfel fiind creat un prejudiciu la bugetul local.
Reamintesc faptul că prețul la care ADI Ecolect Târgu – MUreș a scos spre atribuire serviciile de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri componente ale serviciului de salubrizare este complet nerealist, în comparație cu alte județe unde sistemul funcționează și are la bază două componente astfel:\a. cost operare 107 lei/tonă, la o frecvență de colectare de 27 de intrări/UAT lunar;
b. investiții în pubele și campanii de conștientizare 108 lei/tonă.\Concluzia la care s-a ajuns, la un an după ce personal am tras acest semnal de alarmă, într-o conferința de presă și prin adrese oficiale, se întâmplă acum următoarele: costul de operare este foarte scăzut, în condițiile în care județul Mureș a impus cea mai mare frecvență de colectare din țară (într-un asemenea proiect 27 de intrări/UAT lunar), în timp ce județe ca Timiș, Bihor sau Covasna, locuri unde proiectele SMIDS funcționează, frecvența de operare este de circa 7 colectări/UAT lunar, iar prețurile la asemenea frecvențe sunt în toată țara de la 350 lei/tonă în sus.
Important de menționat și faptul că portalul Consiliului Concurenței anunță declanșarea unei investigații, asupra SYLEVY SALUBRISERV SRL și BISSDOG SRL, existând suspiciuni că cele două firme ar fi acționat concertat pe piața salubrizării din județul Mureș trucând mai multe licitații la care au participat.
Realitatea demonstrează că aceste societăți, deși au încasat sume imense de bani în mod nejustificat, nu au capacitatea tehnică și economică să presteze serviciile la care s-au angajat nici pentru zonele mici, iar delegarea serviciului către una dintre aceste societăți pentru pentru zona 2 Târgu – Mures va fi un adevărat dezastru.
Sper că nu se face din nou că nu cunoaște aceste realități președintele Consiliului județean Mureș, Peter Ferenc, căruia de circa un an îi atrag atenția sesizându-l în această privință. Dar, desigur, dacă cei în cauză și posibil în culpă fac parte din rândul firmelor de casă protejate de UDMR, atunci este firesc că nu se constată nicio problemă, nicio încălcare a legislației în vigoare, că funcționează în administrația publică „orbul găinii”, deși nelegalitățile sunt mai mult decât evidente.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus