Back
Featured image of post „Fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură.”

„Fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură.”

„Trebuie să fim un stat de cultură la gurile Dunării - spunea poetul Mihai Eminescu; aceasta e singura misiune a statului român și oricine ar voi să ne risipească puterile spre alt scop pune în joc viitorul urmașilor și calcă în picioare roadele muncii străbunilor noștri.”

Tot el susținea: „Aruncați din întâmplare la răspântia unde se ating cele trei lumi deosebite și mai mult ori mai puțin învrăjbite, lumea modernă, cea musulmană și cea muscălească, românii, chiar în virtutea originei lor, sunt meniți a reprezenta interesele ideilor moderne și a fi un stat de cultură deosebită, în care trei lumi se întâlnesc și se împacă.”

Finalmente, „fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură.”

La 174 de ani de la nașterea poetului Eminescu, de Ziua Culturii Naționale, „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie/Țara mea de glorii, țara mea de dor? …Fiii tăi trăiască numai în frăție/ Ca a nopții stele, ca a zilei zori, Viața în vecie, glorii, bucurie,/ Arme cu tărie, suflet românesc,/ Vis de vitejie, fală și mândrie,/ Dulce Românie, asta ți-o doresc!” Așa să fie, ne rugăm să ne ajute și ocrotească bunul Dumnezeu!

La mulți ani, români, de Ziua Culturii Naționale!

Last updated on Jan 15, 2024 08:45 UTC
comments powered by Disqus