Back
Featured image of post Nu turnați gaz pe focul supărărilor interetnice!

Nu turnați gaz pe focul supărărilor interetnice!

De 27 de ani, avem parte de politica etnocentristă, separatistă, cu caracter segregaționist a UDMR, ostilă Constituției României, potrivnică unor legi fundamentale ale țării. A început cu agresivitate, iredentism și conflicte interetnice în centrul țării, a continuat cu separarea învățământului, cu izolarea copiilor, a elevilor maghiari de cei români, cu diverse șicane și presiuni de natură profesională și identitară asupra românilor care, exasperați, au părăsit masiv județele Harghita și Covasna. Se simt și astăzi abandonați acești români, minoritari în propria lor țară, identificați bizar cu o zonă care și-a atras un renume problematic, conflictualist – HARCOV.
În tot acest timp, UDMR și-a consolidat autoritarist pozițiile prin administrațiile publice locale, are propriile firme de casă, care câștigă cu dedicație de ani de zile licitațiile pentru cele mai importante lucrări de investiții. Prin ministere și agenții ale statului, în administrația publică centrală, și-a statornicit peste 1500 de funcționari și diverși specialiști, prin intermediul cărora uniunea cultural-politică participă dintotdeauna la guvernarea României și prosperă. Fie în prima linie, ca partid balama, care asigură majoritatea unei guvernări, fie politic în linia a doua, strategic în așteptare, nepărăsind însă vreodată funcțiile de la vârful unor ministere, cum se întâmplă și azi, ocupând poziții și funcții de secretari de stat, secretari generali, directori prin agenții ale statului sau șefi ai unor servicii deconcentrate de prin teritoriu. Un funcționar sau demnitar udemerist este din start privilegiat, discriminat pozitiv ca minoritar, iar când ajunge să fie acuzat sau cercetat prin justiție pentru fapte de natură penală, panica UDMR se aude până pe la Consiliul Europei, prilej cu care aflăm stupefiați de câte abuzuri și discriminare etnică au parte minoritățile din România. În rest, politicienii uniunii o duc foarte bine, și-au consolidat o încrengătură economică extrem de profitabilă iar unii dintre liderii săi sunt în topul celor mai bogați oameni din generoasa și atât de toleranta noastră patrie.
Astăzi, însă, UDMR culege roadele politicii separatiste pe care a purtat-o consecvent timp de aproape trei decenii. Izolându-i etnic pe copii și elevi, aceștia parcurg toate etapele învățământului în limba maghiară iar la absolvire nu cunosc elementar limba română pentru a fi capabili să participe la un concurs nediscriminatoriu etnic pentru obținerea unui loc de muncă. Astfel că tinerii sunt nevoiți să plece din România sau să rămână în județele de domiciliu, cu populație preponderent maghiară, unde oferta de locuri de muncă este raportabilă și nivelului de dezvoltare economică. Spre exemplu, Harghita și Covasna, cu toți udemeriștii perindați consecvent prin guvernările României, rămân printre cele mai sărace județe ale României, fiind prea puțin ofertante din perspectiva locurilor de muncă. Aceasta este, de fapt, măsura performanțelor și a eficienței politicienilor care reprezintă aceste comunități.
Încercând să găsească soluții la efectele distructive ale propriei politici separatiste, UDMR promovează, astăzi, proiecte legislative menite a „oficializa” utilizarea limbii maghiare în toate instituțiile publice. Se dorește scăderea pragului de la 20%, cât este în prezent, la 10%, prin raportare la numărul persoanelor aparținând minorității naționale din totalul populației unei localități, necesar pentru ca autoritățile să asigure folosirea limbii materne. Totodată, utilizarea limbii minoritare să fie asigurată la toate nivelurile, în toate instituțiile publice, în detrimentul majorității cetățenilor români, astfel încât să devină condiție pentru orice concurs pe post, acolo unde se întrunește condiția de 10 la sută populație minoritară. De asemenea, se dorește ca autoritățile publice să poată adopta și folosi, alături de însemnele oficiale ale României și alte însemne, simboluri, care să exprime identitatea etnică, precum cele ale așa-zisului Ținut Secuiesc. Să nu uităm că însemnul în cauză a fost, până acum, arborat oficial pe majoritatea primăriilor din județele Harghita, Covasna și Mureș, fiind îndepărtat doar în urma proceselor din instanțele de contencios administrativ, asumate și câștigate de către prefecți.
Stimați colegi parlamentari, care compuneți astăzi guvernarea și majoritatea parlamentară, dați dovadă de luciditate, realism, și nu vă lăsați împinși politic în capcana unor astfel de proiecte legislative conflictualiste, neavenite, care promovează iredentismul, intoleranța, separatismul și segregaționismul! Nu turnați gaz pe focul supărărilor interetnice, care oricum mocnesc, îi învrăjbesc politic, întărâtă și dezbină pe cetățeni în centrul țării! Nu-i mai radicalizați pe români!
P.S. UDMR își radicalizează pozițiile în teritoriu. Pe sediile unor primării din județul Mureș au reapărut arborate nelegal însemnele așa-zisului „Ținut Secuiesc”, bannere ale Consiliului Național Secuiesc, precum și drapelul Ungariei. Instituția Prefectului județului Mureș i-a notificat pe primarii în cauză. În acest sens, adresez un apel administrațiilor publice locale să respecte legislația în vigoare și să nu-i provoace sau întărâte etnic pe mureșeni. Dați dovadă cu toții de luciditate și realism, puneți binele, bunăstarea comunităților înaintea intereselor politicianiste și de partid! Prefectul județului Mureș, Lucian Goga, este acuzat de abuz în serviciu de către UDMR, întrucât și-a făcut datoria asigurând respectarea legalității în administrația publică locală. La rândul meu, atunci când ocupam funcția de prefect al județului Mureș, am avut parte de aceleași șicane, presiuni politicianiste sâcâitoare și răuvoitoare din partea liderilor UDMR, care i-au solicitat premierului României de mai multe ori să fiu destituit din funcție, întrucât incomodam uniunea, făcându-mi datoria și apărând legalitatea actelor administrative în acest județ. Le transmit udemeriștilor să respecte legile României, să aducă pace în relațiile interetnice, și să lase prefectul în pace! Dacă vor luptă politică, le stau eu la dispoziție, prefectul nu este politician, este înalt funcționar public și nu le poate răspunde de pe poziții de egalitate. Așadar, vă arunc mănușa și vă aștept să o ridicați, dacă vă lipsesc confruntările cu bărbați implicați politic.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus