Back
Featured image of post „Parteneri” necunoscuți și confidențiali, criterii neștiute și ciudate în acordarea unor subvenții

„Parteneri” necunoscuți și confidențiali, criterii neștiute și ciudate în acordarea unor subvenții

Am fost sesizat la biroul parlamentar de către reprezentanți ai Asociației proprietarilor de pășuni, terenuri forestiere și agricole din defileul Mureșului, în legătură cu solicitarea pe care v-au adresat-o, privitoare la acordarea subvenției din cadrul Măsurii 10 – Agro-mediu şi climă, începând cu anul 2018, celor 4 localități din județul Mureş, respectiv Stânceni, Lunca Bradului, Răstolița și Deda, referitoare la pachetul pentru conservarea unor specii de păsări prin includerea în lista UAT eligibile.
În mod ciudat, ministerul pe care îl conduceți a transmis următorul răspuns Primăriei Comunei Stânceni, la solicitarea nr. 686/05.03.2018, privitoare la includerea comunei Stânceni, jud. Mureş, în lista UAT-urilor eligibile pentru pachetul 9 al Măsurii 10 din cadrul PNDR 2014-2020, vă citez, „prin care cereți ca fermierii din comuna Stânceni, jud. Mureş să beneficieze de plățile compensatorii acordate prin pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) al Măsurii 10 – Agro-mediu şi climă din cadrul PNDR 2014-2020, vă comunicăm că DGDR-AM PNDR a solicitat clarificări din partea partenerilor cu al căror sprijin au fost stabilite zonele eligibile pentru această specie de păsări” (semnat de către directorul general al Direcției de dezvoltare rurală, Autoritatea de management pentru PNDR, dna Florentina Tudor).
Domnule ministru, vă informez că, o dată cu aprobarea Planului de management integrat al Parcului Natural Defileul Mureșului şi a siturilor Natura 2000, anexe prin OM 1556/2016, publicat în M.O. partea I, nr. 1041 și 1041 bis, din 23 Decembrie 2016, s-a aprobat și lista speciilor protejate.
Aprobarea Planului de management a avut la bază Referatul de aprobare nr. 111.339/A.C din 20 iulie 2016 al Direcției biodiversitate. Decizia etapei de încadrare nr. 6.231 din 14 decembrie 2015, emisă de Agenția pentru Protecţia Mediului Mureş, procesele-verbale ale Consiliului consultativ nr. 430 din 11 august 2015 şi nr. 436 din 12 august 2015, Avizul Consiliului științific nr. 425 din 10 august 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.439 din 3 iunie 2016, Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 224.972 din 14 iunie 2016, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 54.462 din 9 iunie 2016.
Printre speciile protejate, incluse în Planul de Management al Parcului Natural Defileul Mureșului şi a siturilor Natura 2000, aprobat și publicat în Monitorul Oficial al României se află și specia „Aquila pomarina”, cu habitatul natural al acestei specii protejate. Prin urmare, nu prea e limpede ce clarificări mai așteaptă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform adresei dumneavoastră de răspuns la solicitarea primăriei, „din partea partenerilor cu al căror sprijin au fost stabilite zonele eligibile pentru această specie de păsări”, câtă vreme există respectivul plan de management aprobat și publicat oficial pentru zona în cauză.
Așadar, vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați care sunt acei „parteneri” confidențiali de la care trebuie să primiți „informațiile necesare”, privitoare la acordarea subvenției din cadrul Măsurii 10 – Agro-mediu şi climă. Pot oare respectivii „parteneri” să infirme conținutul oficial al unui plan de management, cât se poate de explicit în privința habitatului zonei respective și pentru care s-au cheltuit peste două milioane de euro, fonduri europene? Care sunt criteriile, altele decât cele oficiale și transparente, după care stabiliți cine sunt beneficiarii eligibili pentru acordarea subvenției respective?(Interpelare adresată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Domnului ministru Petre Daea)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus