Back
Featured image of post Proiectele de dezvoltare ale județului Mureș sunt în mod consecvent desconsiderate și nesusținute guvernamental

Proiectele de dezvoltare ale județului Mureș sunt în mod consecvent desconsiderate și nesusținute guvernamental

Este evident că, din punct de vedere investițional, al alocărilor de fonduri de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru proiectele de dezvoltare, județul Mureș, pe care-l reprezint în actuala legislatură parlamentară, nu a fost „iubit”, nici considerat prioritar de către niciunul dintre guvernele perindate în ultimii patru ani pe la cârma României. De fapt, nici nu am prea contat politic, câtă vreme regional acest județ nu a reprezentat pentru PSD și aliații săi perindați pe la guvernare un bazin electoral semnificativ. Poate suntem interesanți doar din perspectiva intereselor de partid în compunerea guvernelor de către UDMR, iar interesele politicienilor udemeriști, se știe, s-au concentrat întotdeauna prioritar pe revendicări de regulă unilaterale, cu caracter etnic separatist, etnocentrist.
Astfel, spre informarea dumneavoastră, Aeroportul Târgu-Mureș rămâne în continuare marginalizat, într-o zbatere a supraviețuirii fără de perspective optimiste, ca o povară bugetară exclusiv pentru Consiliul județean Mureș, Amenajarea hidroenergetică Răstolița este blocată și abandonată din 2012, centurile rutiere ale municipiilor Sighișoara și Reghin au fost „uitate”, iar în anul de grație 2015, am reușit „performanța” de a fi situați ca județ pe ultimul loc, la nivel național, în privința fondurilor alocate de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Nici nu mai fac vorbire de eșecurile totale, ca demersuri guvernamentale repetate, în privința unor proiecte de hotărâri de guvern, pentru reîntregirea patrimoniului administrațiilor publice locale din județul Mureș.
În toate aceste cazuri legitime și în multe altele, pe care nu le reamintesc pentru a nu încărca excesiv prezenta interpelare, pentru care am făcut, în temeiul competențelor parlamentare, nenumărate demersuri semnalându-le cu trudă la nivelul primului-ministru și individual ministerelor responsabile, am primit sute de pagini de răspunsuri inerte, acte birocratice risipitoare, zadarnice și ineficiente. Mi-am făcut cu bună credință datoria dar, din păcate, nu s-a schimbat nimic.
Domnule prim-ministru, sunt foarte mâhnit, de pildă, că în multe dintre răspunsurile primite din partea ministerelor am fost mințit, nu doar eu ci, evident, electoratul pe care-l reprezint. În privința interpelărilor mele privind blocarea, la finele anului 2012, a celei mai mari investiții a județului Mureș „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” (obiectiv pe care l-am susținut încă din mandatul meu de prefect al județului Mureș 2009-2012), am primit mai multe răspunsuri ambigue din partea Ministerului Economiei, precum și din partea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. În acestea se făcea vorbire de insolvența SC Hidroelectrica SA, se pasau responsabilitățile între cele două ministere, pentru ca Ministerul Mediului să mă informeze oficial, prin răspunsul la interpelarea mea nr. 752/ADP/24.03 2014, că „având în vedere faptul că această amenajare face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică națională pentru producerea de energie electrică și protecție împotriva inundațiilor, precum și pentru evitarea deteriorării lucrărilor deja executate la amenajarea hidroenergetică Răstolița, Hidroelectrica SA a prevăzut pentru anul 2014 fondurile necesare derulării unui program normal de lucru care va putea asigura punerea în funcțiune a amenajării în cursul anului 2015”. Doar „bla-bla” de complezență și iresponsabilitate ministerială, fiindcă nici până azi investiția nu a fost reluată iar lucrările efectuate până în 2012 la acest obiectiv se degradează irepresibil.
Pentru județul Mureș, finalizarea acestei investiții ar aduce nenumărate beneficii economice, turistice dar și în privința protejării mediului. Iată doar câteva mai importante:
– Producerea de energie electrică „curată” – cca. 117.500.000 KWh în centrale hidroenergetice Răstolița, cu o putere instalată de 35,2 MW şi un debit instalat de 17,00 mc./s;
– Alimentarea cu apă potabilă – amenajarea poate permite în aval de Răstolița dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă a localităților situate în culoarul Mureșului și în zona periferică a Câmpiei Transilvaniei, pe raza administrativă a județelor Mureş, Bistrița Năsăud și Cluj.
– Regularizarea debitelor în aval de localitatea Răstolița – în perioadele secetoase se va asigura un debit de 6,6 mc/s în secțiunea Târgu-Mureş. De asemenea, prin realizarea acestei amenajări se urmărește şi controlarea viiturilor în perioadele cu precipitații semnificative.
Prin realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului s-ar obține o creștere a producției de energie cu 117,5 GWh/an şi o creștere a puterii instalate cu 35,2 MW.
Având în vedere toate cele expuse, știindu-vă un om corect, mânat de bună-credință și preocupat de bunul mers al guvernării României, vă adresez rugămintea să mă informați care este strategia asumată de guvern pentru acest obiectiv de investiții și termenele preconizate pentru punerea sa în funcțiune. Totodată, vă rog, domnule prim-ministru, să transmiteți ministerelor din subordine o solicitare privind o informare oficială vizând obiectivele prioritare susținute și asumate pentru județul Mureș „de la centru”. Nu pretind un regim privilegiat pentru județul Mureș, pe care îl reprezint, ci doar un tratament guvernamental just, responsabil și echitabil pentru proiectele pentru care administrațiile publice locale au nevoie imperativă de susținere și mai ales de încrederea că sunt tratate cu dreaptă măsură și onest.
(INTERPELARE adresată prim-ministrului României, dl. Dacian Cioloş)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus