Back
Featured image of post Raport îngrijorător și periculos în privința României, din partea specialiștilor Comisiei Europene de la Bruxelles

Raport îngrijorător și periculos în privința României, din partea specialiștilor Comisiei Europene de la Bruxelles

În urmă cu câteva zile, la Bruxelles, a fost dat publicității „România: Raportul de țară 2018“, o parte integrantă din analiza Semestrului European, analiză a progresului în domeniul reformelor structurale ale țării noastre.
Redau câteva dintre constatările specialiștilor Comisiei Europene și, în așteptarea poziției Guvernului României, vă fac cunoscute câteva dintre principalele concluzii din Sumarul Executiv. Consider că cea mai importantă remarcă privește apariția posibilă a unei viitoare „aterizări forțate“ a economiei României: „În absența unor reforme structurale și al unei consolidări fiscale, creșterea economică spectaculoasă a României riscă să pună bazele unei aterizări dure. Actualul boom economic a fost provocat în principal de consum, asta în timp ce investițiile au rămas la un nivel scăzut… Inegalitatea și sărăcia rămân la un nivel ridicat, în ciuda creșterii economice. Au fost din nou puse sub semnul întrebării progresele făcute în lupta împotriva corupției“.
Un alt semnal de alarmă privește caracterul reversibil al progreselor înregistrate în 2017, bazate pe un spor economic realizat în principal pe bază de consum: „Ridicarea ciclică a economiei a continuat în 2017, dar este de așteptat să scadă în 2018. PIB-ul real a crescut în 2018 la cel mai înalt nivel post-criză dar pe baza unei explozii a consumului privat dopat de creșterile salariale atât în domeniul de stat, cât și în cel privat dar și de reducerile directe și indirecte de taxe. Este de prevăzut o scădere a creșterii dar care va rămâne peste potențial. În ciuda faptului că a crescut procentajul de exporturi, această creștere este depășită de exporturi și se adâncește deficitul de cont curent. Inflația a devenit pozitivă în 2017 și este de așteptat să crească“.
Raportul Comisiei Europene notează și faptul că „nu au fost realizări tangibile în domeniul reformei administrației publice, iar mediul de afaceri prezintă slăbiciuni“. În plus față de incompetența managementului în domeniul administrației publice, experții Comisiei Europene notează încă un factor deosebit de îngrijorător și care, în sine, poate fi considerat o vulnerabilitate majoră pentru țara noastră: „slaba performanță a sistemului educațional limitează perspectivele de creștere pe termen îndelungat“.
Ca element suplimentar de risc într-o analiză obiectivă și nemiloasă asupra deficiențelor profunde și structurale de pe piața actuală muncii din România, analiștii prevăd că „este de așteptat să continue tendințele demografice defavorabile. Îmbătrânirea populației, mobilitatea limitată a forței de muncă și continuarea procesului de plecare din țară reprezintă frâne semnificative la nivelul creșterii economice potențiale“.
În acest Raport de țară 2018 se consemnează persistența unor realități pe care, din păcate, le cunoaștem foarte bine: în domeniul sănătății publice, spre exemplu, chiar dacă starea de sănătate a populației s-a îmbunătățit „rămâne sub standardele europene, accesul la sănătate rămânând o provocare-cheie, în relație și cu egalitatea de oportunități, ceea ce are consecințe negative asupra dezvoltării copilului“. Se consemnează din nou faptul că „rămân modeste performanțele în domeniul cercetării și inovației“. Bineînțeles, se ajunge și la una dintre permanentele probleme ale României de la Revoluție încoace, notându-se faptul că volumul înalt de cheltuieli bugetare nu se reflectă în infrastructura națională aflată „la cel mai jos nivel din Uniunea Europeană“.
Iată și o altă constatare îngrijorătoare și cât se poate de periculoasă în perspectivă: „Recent, a fost pusă sub semnul întrebării ireversibilitatea progreselor în lupta împotriva corupției. Datorită evenimentelor care s-au petrecut anul trecut, au fost puse în mare măsură sub semnul întrebării rezultatele bune înregistrate de instituțiile din sistemul judiciar în lupta împotriva corupției. Reformele în curs ale legilor justiției riscă să afecteze independența justiției și să schimbe direcția progreselor înregistrate în ultimii 10 ani. Mai mult, instituțiile judiciare și cadrul legal al luptei împotriva justiției continuă să se afle sub o presiune intensă.“
Doamnă prim-ministru, consider că se cuvine să răspundeți punctual la aceste constatări îngrijorătoare pentru țara noastră ale specialiștilor Comisiei Europene, consemnate în „România: Raportul de țară 2018“, transmis publicității la Bruxelles. Totodată, vă solicit să-mi faceți cunoscut ce programe concrete asumă Guvernul României pentru a preveni consecințele negative și eșecurile predictibile ale evoluțiilor economice, sociale, demografice ș.a. în temeiul indicatorilor mai sus menționați?
(Interpelare adresată Guvernului României, Doamnei prim-ministru Viorica Vasilica Dăncilă)
Sursa foto: Cotidianul

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus