Back
Featured image of post Se „privatizează” administrațiile publice locale!

Se „privatizează” administrațiile publice locale!

Actuala putere politică dorește să privatizeze administrațiile publice locale. Noul proiect legislativ privind salarizarea unitară, adoptat de Senat, permite o abordare despotică, unilaterală, a salariilor de bază ale personalului – funcționari publici și personal contractual – din cadrul administrației publice locale, contravenind principiilor fundamentale ale sistemului de salarizare unitară a personalului plătit din fonduri publice. Practic, în proiectul de act normativ nu a fost introdusă o grilă de salarizare pentru funcționarii din administrație, stipulându-se că stabilirea veniturilor lunare pentru personalul din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale se face prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a consiliului general al Municipiului București.
În mod predictibil, o asemenea abordare va conduce la profunde discrepanțe salariale între funcționarii publici, care ocupă aceeași funcție, au aceeași vechime în muncă și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Pretextul acestei abordări legislative este descentralizarea administrativă. Mai mult, președintele PSD Liviu Dragnea a invocat public discrepanțele existente în sistemul salarial actual, care permit ca un funcționar public cu funcție de conducere să poată avea un venit salarial mai mare chiar decât demnitarul, respectiv șeful instituției publice, primar sau președinte de consiliu județean. În plus, se invocă ades potrivnicia unor funcționari care refuză, de frica DNA și a Curții de Conturi a României, să mai semneze și asume diverse documente aferente unor hotărâri, în mod special a celor care privesc patrimoniul și achizițiile publice.
De fapt, într-un fel sau altul, funcționarii publici trebuie supuși, chemați la ordine și constrânși prin prevederile legislative salariale să dea ascultare fără crâcnire aleșilor locali. E un mod injust de a percepe descentralizarea, unul prin care specialiștii din corpul funcționarilor sunt aserviți salarial voinței subiective și intereselor baronilor locali.
Mai mult decât atât, PSD și actuala guvernare pregătesc o modificare de fond a Statutului funcționarilor publici, printr-un nou proiect legislativ care: exclude principiul transparenței din rândul celor care stau la baza exercitării funcției publice, introduce noțiunea de redistribuire ca modalitate de ocupare a unei funcții publice (decizia aparținând persoanei care are competența de numire în respectiva funcției), „șeful” capătă puteri sporite la numirea sau redistribuirea funcționarilor în posturi, apare „mobilitatea” în sistem a funcționarului – mobilitate decisă de același „șef”.
Cu alte cuvinte, se dorește transformarea administrațiilor publice locale în feude „private”, aservite intereselor politice ale majorității politice și a baronului local. Această formulă permite, în absența unei grile unitare, stabilirea după bunul plac a salariilor funcționarilor și mobilitatea, respectiv redistribuirea acestora, atunci când nu sunt pe placul șefului. De fapt, asistăm la „privatizarea” originală a administrațiilor publice locale…\P.S. Am primit memorii și proteste din partea unor instituții care solicită modificarea și completarea proiectului privind Legea salarizării unitare, proiect legislativ aflat în dezbatere la Camera Deputaților: Institutul Național al Patrimoniului, Federația Internațională a Actorilor, Uniunea Teatrală din România UNITER, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei ANRE, ANAF.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus