Back
Featured image of post Situația sporurilor pentru condiții de muncă la nivelul Direcțiilor pentru Asistență Socială și Protecția Copilului

Situația sporurilor pentru condiții de muncă la nivelul Direcțiilor pentru Asistență Socială și Protecția Copilului

Am fost sesizat la biroul parlamentar de către reprezentanți ai Federației Naționale Sindicale din Asistență Socială și Protecția Copilului FNS „PRO. ASIST”, care mi-au sesizat următoarele.
La nivelul D.G.A.S.P.C. existau în plată la nivel național, în luna iunie 2017, următoarele categorii de sporuri pentru condiții de muncă:
a) sporul de până la 50% din salariul de bază pentru condiții deosebit de periculoase (centre);
b) sporul de până la 15% din salariul de bază pentru condiții periculoase sau vătămătoare (centre);
c) sporul de până la 15% din salariul de bază pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc (centre);
d) sporul de până la 25% din salariul de bază pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite (personalul încadrat în centre de primire în regim de urgență, în centre de zi și în centre de plasament destinate protejării, educării și reintegrării copiilor care trăiesc în stradă – beneficia de el doar personalul dintr-un singur compartiment din structura Centrului de Primire în Regim de Urgență);
e) sporul de 15% calculat la salariul de bază, pentru condiții de încordare psihică ridicată și responsabilitate sporită în care se desfășoară activitatea (asistenții maternali);
f) sporul de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care au în plasament sau încredințare cel puțin 2 copii (asistenții maternali).
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 și faptul că nici până la data 01.01.2018 nu a fost emis regulamentul prin care se vor stabili locurile de muncă și categoriile de personal, precum și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II (pentru personalul din asistența socială) și condițiile de acordare, vă rugăm să ne comunicați punctul dvs. de vedere cu privire la faptul că, dacă din data de 01.07.2017 la nivelul D.G.A.S.P.C. trebuiau acordate în continuare sporurile amintite mai sus, aflate în plată la 30.06.2017, sau trebuia să se înceteze acordarea acestor sporuri până la emiterea regulamentului prevăzut la art. 23 din Legea nr, 153/2017.
Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede că:
– art. 23 „Locurile de muncă și categoriile de personal, precum și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament – cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională sau a fiecăreia dintre autoritățile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.
– art. 38 Aplicarea legii
(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.
(2) începând cu data de 1 iulie 2017:
a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariate:
a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”
Vă solicit să mă informați care este situația actuală privind acordarea și normativele concrete care se aplică în privința acestor sporuri, având în vedere contradicțiile evidențiate?
(Interpelare adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale,doamnei ministru Lia Olguța Vasilescu)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus