Back
Featured image of post Vă rog să aveți răbdare să citiți această postare până la final: Vom ajunge să ne cerem scuze că suntem normali în România zilelor noastre!

Vă rog să aveți răbdare să citiți această postare până la final: Vom ajunge să ne cerem scuze că suntem normali în România zilelor noastre!

Am ajuns în România să fim caracterizați ca extremiști și retrograzi, dacă susținem valorile creștine și morale, dacă pledăm pentru normalitate și împotriva prozelitismului pe baza criteriilor de sex și de gen în instituțiile de învățământ.
Împreună cu colegul senator de Cluj, Vasile Cristian Lungu, am promovat un proiect de lege, care a fost ieri adoptat de Senat și este trimis la președintele României pentru promulgare, vizând modificarea legii educației naționale. Iată ce prevede acest proiect:
„În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară, sunt interzise:
a) activitățile care încalcă normele de moralitate;
b) activitățile care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
c) activitățile de natură politică;
d) prozelitismul religios;
e) activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași;
f) activitățile care contravin principiilor prevăzute la art. 3” (respectiv principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România, conform Legii educației naționale).
La votarea acestui proiect legislativ, parlamentarii USR au votat împotrivă, liberali s-au abținut iar proiectul a fost adoptat prin voturile decisive din Senat ale PMP și PSD. Ce vi se pare anormal, extremist, retrograd sau că, printr-o astfel de lege, nu ar corespunde cu valorile morale, creștine, identitar naționale, care s-ar cuveni să fie asumate și promovate prin intermediul instituțiilor de învățământ?
Pe toate canalele posibile neo-marxiștii și progresiștii, călăuziți de USR-PLUS dar și de alți politicieni care propagă insistent drepturile și prioritățile celor reprezentând LGBT, respectiv minoritățile sexuale, ne atacă și înjură birjărește din răsputeri prin toate mijloacele posibile. Li s-au raliat, din păcate, și cadre didactice din diverse universități care invocă autonomia universitară, chipurile, încălcată prin prevederile proiectului nostru.
Toată această mascaradă pornește de la prevederile Convenției de la Istanbul (2011), care definește genul ca fiind „rolurile, comportamentele, activitățile și atributele construite social, pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei și bărbați”. După cum se poate citi, genul nu este definit ca o preferință personală, ci ca un rol, comportament sau atribut „construit social” pe care „o societate dată le consideră adecvate pentru femei și bărbați”.
Convenția urmărește o nivelare a diferențelor dintre bărbați și femei (teoretic, fără limită), încât, practic, nu ar mai exista nicio diferență între persoanele de sex „diferit”. Convenția solicită eliminarea oricărei raportări la sexul biologic al persoanei (pentru evitarea așa-ziselor „stereotipuri de gen”), deși, aparent și contradictoriu, par a fi menținute conceptele de „femeie” și de „bărbat”. Eliminarea raportării unor roluri sau comportamente la sexul biologic duce astfel la situații absurde și la instituirea omului nou (asexuat) sub pretextul și camuflajul respectabil al combaterii violenței contra femeilor.
Cu alte cuvinte, conform noii ideologii progresiste, sexul biologic nu ar trebui să eticheteze persoanele drept „femeie” sau ”bărbat”, ci fiecare dintre oameni poate alege din zecile de tipuri de gen pe cel pe care îl preferă. Considerăm că, o dată cu apariția ideologiei de gen, fenomenul prozelitismului, atât pe baza criteriului de sex cât și a celui de gen, a devenit un pericol real în sistemul de învățământ.
Această ideologie în unele țări ale Uniunii Europene le permite copiilor încă de pe băncile școlii, independent de sexul lor biologic, să decidă dacă doresc să fie de sex masculin sau feminin (nu se pune problema discernământului unui minor).
Întrebarea care se pune este cum a ajuns statul român să semneze și să ratifice o asemenea convenție care conține, pe lângă dispoziții utile și conforme cu aspirațiile poporului român, dispoziții contrare atât culturii și tradițiilor noastre, cât și naturii umane?!
Prin comparație, Curtea Constituțională a Bulgariei a considerat drept contrare Constituției prevederile Convenției de la Istanbul. Principalul argument al constituționaliștilor bulgari era legat tocmai de definirea genului drept construct social: „în Convenție, prin definirea genului ca fiind un construct social, granițele de gen dintre bărbați și femei sunt relativizate și, dacă societatea își pierde abilitatea de a distinge între femeie și bărbat, lupta împotriva violenței exercitate asupra femeii devine ceva formal, un angajament neîmplinit.”
Constituționaliștii bulgari s-au raportat la o contradicție inerentă evidentă a ideologiilor radicale de gen. Acestea pornesc de la premisa fundamentală că nu există o natură umană obiectivă, premisă din care decurg, cu necesitate, o serie de consecințe. Una din cele mai importante: negarea binarității și „naturaleței” genului. Astfel, femininul și masculinul nu mai sunt categorii ale naturii umane, ci sunt constructe sociale, produse ale unor procese socio-culturale. Cu alte cuvinte, femininul și masculinul sunt artificiale, nicidecum naturale. Din acest motiv, ideologiile de gen se mai pot numi și constructiviste.
Culmea, moartea se încăpățânează să rămână un fapt natural, nu unul construit social. Se urmărește, de fapt, printr-o degenerare și relativism moral distrugerea identităților și a echilibrelor sociale, a realităților socio-umane și culturale stabilite pe cale naturală.
Am lecturat absolut consternat în presă știrea potrivit căreia președintele României, dl Klaus Iohannis, nu este de acord cu prevederile proiectului nostru de lege, adoptat de Senat, și că șeful statului nu va promulga legea atunci când aceasta va ajunge la Administrația Prezidențială. Ar fi tragic pentru România și dramatic pentru viitorul creștin, moral, educativ, al valorilor identitare în care considerăm că se cuvine să se dezvolte cultural și spiritual copiii noștri. Iar președintele s-ar descalifica din punct de vedere al credibilității insurmontabil.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus