Back
Featured image of post Ziua comemorării martirilor Brâncoveni

Ziua comemorării martirilor Brâncoveni

Astăzi, este Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Am susținut, în 2020, legea adoptată în Parlamentul României privitoare la marcarea acestei zile.\Au fost 25 de ani de pace, în Țara Românească, sub domnia lui Constantin Brâncoveanu. A fost însă trădat și i s-a cerut la Constantinopol să renunțe la credința creștină. A refuzat și a fost ucis în fața sultanului otoman, de Sfânta Maria Mare, când împlinea 60 de ani, în 15 august 1714. Sub ochii săi, i-au fost decapitați și cei patru fii: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul său Ianache Văcărescu. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, la 20 iunie 1992, trecerea în rândul sfinților a celor șase martiri Brâncoveni.\Domnitorul martir Constantin Brâncoveanu este un simbol al dăruirii jertfelnice și totale față de Dumnezeu și de neamul românesc, un reper viu al curajului mărturisirii credinței în Hristos și al demnității naționale.\A fost un domn profund atașat intereselor țării și ale neamului românesc întreg, după cum scria istoricul Nicolae Iorga, a ctitorit o serie de biserici și mănăstiri: Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București (unde, în 1720, au fost aduse și înhumate osemintele lui Constantin Brâncoveanu), Biserica Sfântul Sava din București, Biserica de la Potlogi, Biserica de la Mogoșoaia, Mănăstirea Hurezi (sau Horezu), Mănăstirea Brâncoveni etc.\Constantin Brâncoveanu a fost și un sprijinitor al ortodoxiei, culturii și spiritualității popoarelor asuprite din cuprinsul Imperiului Otoman (lumea greacă, dar și a comunităților din Asia Mică, Siria, Ierusalim sau Egipt). De asemenea, după ce Habsburgii și-au instaurat stăpânirea în Transilvania, Brâncoveanu a acordat sprijin pe plan ecleziastic românilor de acolo prin tipărirea și difuzarea de cărți de cult în limba română, ctitorirea unor lăcașuri de cult, precum biserica de la Făgăraș și mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, danii pentru biserici și schituri etc.\Fie-le memoria veșnică! Dumnezeu să-i odihnească în raiul celor buni și drepți!

Last updated on Aug 26, 2021 23:10 +0300
comments powered by Disqus